Mon - Sat: 8:00 - 18:00
hotline: 0915769968

High Power 1W

Còn hàng

Liên hệ

High Power 1W Công suất 1W Led Chip: BridgeLux ( Mỹ ) Size Chip: 45mil*45mil

Hình ảnh Sản Phẩm Đặc tính sản phẩm
High Power 1W
Cool white 6000K
Công suất 1W
Led Chip: BridgeLux ( Mỹ )
Size Chip: 45mil*45mil
Quang Thông 130Lm - 140lm
Nhiệt độ màu:  6000K - 6300K
Điện áp 3-3.4V
Dòng điện: 350mA
High Power 1W
Natural white 4000K
Công suất 1W
Led Chip: BridgeLux ( Mỹ )
Size Chip: 45mil*45mil
Quang Thông 130Lm - 140lm
Nhiệt độ màu:  4000K - 4200K
Điện áp 3-3.4V
Dòng điện: 350mA
High Power 1W
Warm white 3000K
Công suất 1W
Led Chip: BridgeLux ( Mỹ )
Size Chip: 45mil*45mil
Quang Thông 120Lm - 130lm
Nhiệt độ màu:  6000K - 6300K
Điện áp 3-3.4V
Dòng điện: 350mA
High Power 1W
Red Color
Công suất 1W
Led Chip: Epileds ( Taiwan )
Size Chip: 42mil*42mil
Red Color 620-630 nm
Quang Thông: 30Lm - 50lm
Điện áp 2-2.4V
Dòng điện: 350mA
High Power 1W
Green Color
Công suất 1W
Led Chip: Epileds ( Taiwan )
Size Chip: 45mil*45mil
Green Color 520-530 nm
Quang Thôn: 60Lm - 80lm
Điện áp 3-4.4V
Dòng điện: 350mA
High Power 1W
Blue Color
Công suất 1W
Led Chip: Epileds ( Taiwan )
Size Chip: 45mil*45mil
Blue Color 460 - 470 nm
Quang Thôn: 20Lm - 30lm
Điện áp 3-4.4V
Dòng điện: 350mA